Quotes

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” 

 - Albert Einstein'Those who benefit from any societal mechanism rarely wish to understand that mechanism especially if it appears to grant them power, control or authority over their fellow man and understanding that mechanism would limit, diminish or remove that apparent power, control or authority. They simply do not want to know. Because… It is far easier to Ignorantly Control Others than it is to Wisely Control Yourself.'


If you want to become a free human being you have to know what is imprisoning you.


The cancer upon our earth is the domination of our false ego and our devorce from nature.


Collectively among every human, vanity leads to segragation and competition. Competition leads to fear and greed. Greed leads to deceit and immorality. And immorality is the breeding ground for illness.


Every act of hatred and destructiveness in our world, begins with self hate and selfdestructiveness. And that all begins with the breakdown of communication.Remember that the false ego has only one desire: to become greater and more powerfull than the true self. This illness causes us to believe that we are seperate from nature. This is why we see such a rise in the dependency of technology."If people base their identity on identifying with authority, freedom causes anxiety. They must then conceal the victim in themselves by resorting to violence against others." Arno GruenThe reason why we have failed to conquer these archetypal rulers permenently is because for thousands of years, we've been fighting the symptoms of illness and not the root cause.For every corrupt government that falls in the hands of a revolutionairy oppressed people, two more will rise in its place everytime, because the root cause of the corrupt government does not exist in the individual leading that government. It exists with the psyche of every individual, because an unaware host to a deadly parasite will do anything to avoid accepting his own incapacity for freedom."People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul." Carl JungThe ego is something that is insecure. It is something that is in need of control. The ego is accually an inferior thing, but it is trying to act as it is superiour."None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." GoetheThe evolution of all spiritual life, includes 3 absolutes: 1. You will love. 2. You will be loved.
3. The former will eventually be far more important to you than the latter. - The UniverseLiefde is het fundament van ons bestaan wat je alleen kunt ervaren in totale vrijheid. (J.V.)

The secret of happiness... is Freedom. And the secret of Freedom is CourageYou have saved me from my own confinement X From a passive, unmoving ‘I don’t know’.From thinking in circles, spiraling down. X I had to go, and with conviction went. X You showed me how to be free and to trust, X To simply have faith in the good life brings. X Whenever we are together I sing. My wings X spread wide, now they’re no longer trussed. X Where I come from no longer defines me. X When I learned to be lost, it’s you I found, X And now I make my path up as I go. X You showed me the freedom in destiny, X It is my heart and soul to which I’m bound. X Freed from ambition, I naturally grow. - W.Boon"All tyranny needs to gain a foothold, is for
people of good conscience to remain silent."
--Thomas Jefferson "When you change the way you look at things, the things you look at change." - Dyer "Every step we take towards making the State Caretaker of our lives,
by that much we move toward making the State our Master."
– Dwight D. EisenhowerIn a state-run society the government promises you security. But it's a false promise predicated on the idea that the opposite of security is risk. Nothing could be further from the truth. The opposite of security is insecurity, and the only way to overcome insecurity is to take risks. The gentle government that promises to hold your hand as you cross the street refuses to let go on the other side.– T. Forstmann.One Love! One Heart!
Let's get together and feel all right.
Hear the children cryin' (One Love!);
Hear the children cryin' (One Heart!),
Sayin': give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Sayin': let's get together and feel all right. Wo wo-wo wo-wo
- Bob Marley"We must live together as brothers or perish together as fools." - ML KingÉén van de instituten die voor 100% in handen is van de ****** is de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED). De De Federal Reserve werd december 1913, zéér tegen de zin van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, in het geniep opgericht toen de meerderheden van het Congres en het Huis van Afgevaardigden op kerstverlof waren. President Woodrow Wilson bekrachtigde de oprichting nog vóór de verlofgangers terug waren van hun kerstverlof waardoor de oprichting van de FED een voldongen feit werd en niet meer teruggedraaid kon worden. Later zou Wilson heel veel spijt krijgen over deze overhaaste bekrachtiging en verklaarde:

“Ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen gekomen van een paar mannen. Wij zijn daardoor tot een van de slechtst geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”"People fail to get along because they fear each other; they fear each other because they don't know each other; they don't know each other because they have not communicated with each other." - Martin Luther King

"Never forget that everything Hitler did in Germany was legal." - ML King

"The time is always right to do the right thing." - ML KingIf ignorance is bliss, why aren't there more happy people in the world? - Stephen Fry'Those who benefit from any societal mechanism rarely wish to understand that mechanism especially if it appears to grant them power, control or authority over their fellow man and understanding that mechanism would limit, diminish or remove that apparent power, control or authority. They simply do not want to know. Because… It is far easier to Ignorantly Control Others than it is to Wisely Control Yourself.'?Cos it's all in the hands of a bitter, bitter man - Say goodbye to the world you thought you lived in. Take a bow, play the part of a lonely lonely heart - Say goodbye to the world you thought you lived in. To the world you thought you lived in - I tried to live alone - But lonely is so lonely, alone - So human as I am - I had to give up my defences - So I smiled and tried to mean it - To let myself let go --- MIKA ‘Any other World’'They must find it difficult... Those who have taken authority as the Truth,
rather than Truth as the Authority.' G. Massey – Egyptologist'Slavery is the legal fiction, that a person is property. Corporate personhood is the legal fiction that property is a person.'Momenteel zijn we aanbeland in de eindfase van de strijd om de totale wereldcontrole door de genootschappen waar Eisenhower en Kennedy de mensheid voor trachtten te waarschuwen. Door de jaren heen hebben deze machtsbeluste families,waarvan de belangrijkste de Rothschild’s en de Rockefellers zijn, bewezen meesters te zijn in het creëren van chaos, destructie en angst. Zowel de Duitsers als de geallieerden in de Eerste en Tweede Wereld Oorlog zijn door hen gefinancierd. Alle grote beurscrashes en financiële crises zijn door hen geregisseerd. Terroristische aanslagen worden door hen georganiseerd en gefinancierd. Na de door hen veroorzaakte crisis in 2008 hebben banken  de opdracht om zo weinig mogelijk kredieten te verstrekken, waardoor de reële economie knarsend tot stilstand werd gebracht. Welvaartsgroei wordt hierdoor gesaboteerd met de bedoeling om het verwende westen een armoedeval te laten maken. Voorbeelden te over zijn er in de USA en de EU door de enorme afbraak van de sociale verworvenheden. Afzonderlijke regeringen wordt hun recht op eigen wetgeving en uitvoering ervan afgenomen om overgedragen te worden aan één centrale dictatoriale machtskliek in Brussel en de federale regering in Washington. Intussen staan we erbij en kijken ernaar en denken we nog steeds: “Ach het valt allemaal wel mee!” - Kom dus nu in beweging...'The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.' - Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, 1970‘Let food be thy medicine and medicine be thy food.’ – Hippocrates father of Western Medicine.'Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.' - Albert EinsteinTHRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future."Het is de plicht van de mens zichzelf steeds weer opnieuw te overtreffen,
tot het einde toe." - Koningin Christina van Zweden"None are more hopelessly enslaved than those
who falsely believe they are free." - Goethe"An individual has not started living until he can rise above the narrow confines
of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity." - Martin Luther King Never create rules. Not ever.
Not for others. And especially not for yourself.
Unless, of course, this is your rule. Born free - The Universe"Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness."- ML King ...united we stand, divided we fall..."We must rapidly begin the shift from a "thing-oriented" society to a "person-oriented" society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, materialism, and militarism are incapable of being conquered."- ML King "Never, never be afraid to do what's right, especially if the well-being of a person or animal is at stake. Society's punishments are small compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way."
- Martin Luther King“It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.”
- J. Krishnamurti"Spirit does not work through me as I AM Spirit.
I don't need to go Home as I AM Home. Death can not reach me as I AM immortal.""For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed." - JF Kennedy (assassinated in nov '63)"Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness."- ML King'And Seperation is the Absence of Love.' - R. Balsekar. Understand that we are all one and the key to real change and unity in this world lies with love. It is time for the people of the world to stop and realise that the divisions that supposedly exist amongst us are an illusion. There is no division and its time for everyone to understand the truth of this. It is through the constantly promoted illusion of division that the system is able to function but in order for it to do so, it needs public compliance. Stop complying with it and you will shut it down. Its time for us all to collectively stand together and address the root cause of the problems. Everyone. - Max Igan"If the people only understood the rank injustice of our Money and Banking system, there would be a revolution before morning." - Andrew Jackson (oud-President USA)I alone cannot change
society for the better.
But I can radically transform
my own consciousness,
overturning the conditioning
that limits my potential.

We can all do this, one by one.

Over time we can change ourselves
to the degree that society
changes from the inside out.
Giving birth to a new way of being.
Manifesting our birthright of living in a
peaceful and abundant World.
Have no fear. Trust yourself.
Live your full potential."I would like to say that according to the Mayan Calendar the 21st
of December marks the end of the time and the beginning of no-time.
It is the end of the Macha and the beginning of the Pacha. It is the
end of selfishness and the beginning of brotherhood. It is the end
of individualism and the beginning of collectivism. the 21st of
December this year. The scientists know very well that this marks
the end of an anthropocentric life and the beginning of a biocentric
life. It is the end of hatred and the beginning of love. The end of
lies and the beginning of truth. It is the end of sadness and the
beginning of joy. It is the end of division and the beginning of
unity." - Evo Morales, President of Bolivia to the UN General Assembly,
67th - session, 2012 about 21 dec.“It always seems impossible until it is done.” – Nelson Mandela It is a paradox that the more knowledgeable a person becomes the less he yearns for power. It seems as if in some warped way, power attracts the corruptible. A wise person will always hesitate to lead masses whereas an immature person will always rush towards it. So much so that he wouldn’t object to crushing others to succeed in his ambitions. Men love to reap where they never sowed. Acquiring power helps a person ignore or hide his inferiorities or complexes. But the fact remains that the big shots are only little shots that keep on shooting. Contemporary society which confuses power with greatness, has encouraged this mutation to flourish. Our social system has a tendency to respect the wrong attributes in subtle ways. The human power pyramid is working upside down. Rather than respecting individuals we respect possessions. This is one of the greatest tragedies of life as we know it to be. Without a doubt….the right power in right hands blended with knowledge, wisdom, love and respect for life is humanity’s most urgent need at this time.“The biggest atrocity of all is to indoctrinate our children into a system that does not value their creative expression, nor encourage their unique abilities.” -Benjamin Greene“School is the advertising agency which makes you believe that you need the society as it is.” -Ivan Illich

“When Students cheat on exams it's because our School System values grades more than Students value learning.” -Neil deGrasse Tyson

“The aim of public education is not to spread enlightenment at all; it is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed a standard citizenry, to put down dissent and originality.” -H.L. Mencken

When children start going to school, not only they spend most of their day in the classroom, but they start being conditioned to the 8 to 5 schedule which will be the blueprint of their future.

So what does school really teach children?
1.Truth comes from Authority
2.Intelligence is the ability to remember and repeat
3.Accurate memory and repetition are rewarded
4.Non compliance is punished
5.Conform: Intellectually and socially
"Love says 'I am everything'. Wisdom says 'I am nothing'. Between the two, my life flows." - Nisargadatta Maharaj This points to the truth that Oneness flies on two wings, one composed of awareness (jnana) the other of love (bhakti). Only with both wings fully spread can the soul fly to freedom. Continue...'Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death!' - Patrick Henry'You're not sick, you're thirsty. Don't treat thirst with medication.' - Dr. B.

Water is the driving force of all Nature. - Leonardo da Vinci -> continue.

'Wat wil je later worden? vroeg de juf.
Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan
Ik wist het niet,
Ik dacht dat ik al iets was.'
- Toon Hermans

Just when the caterpillar thought life was over, it became a butterfly.

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. - Johann Wolfgang von Goethe

Fear is only powerful when you are trying to escape it. Turn to fear, and say: Yes, come now, I am ready. You will see how fearful fear is. It is not to be found. - Gangaji


"Enlightenment for the Buddha felt as though a prison which had confined him for thousands of lifetimes had broken open. Ignorance had been the jailkeeper. Because of ignorance, his mind had been obscured, just like the moon and stars hidden by storm clouds. Clouded by endless waves of deluded thoughts, the mind had falsely divided reality into subject and object, self and others, existence and non-existence, birth and death, and from these discriminations arose wrong views-the prisons of feelings, craving, grasping, and becoming. The suffering of birth, old age, sickness, and death only made the prison walls thicker. The only thing to do was to seize the jailkeeper and see his true face. The jailkeeper was ignorance. Once thejailkeeper was gone, the jail would disappear and never be rebuilt again." - S. Rinpoche


'Based upon extensive scientific study, Russia's rulers are convinced beyond any doubt that we who inhabit the earth are not alone in the universe. They have what they consider to be strong evidence that our galaxy, the Milky Way, harbors not just one but several civilizations more advanced than our own; and they are convinced that we of planet Earth are at the crossroads now.' - P. Beter

'Vrijheid en lotsbestemming zijn plechtig aan elkaar voorbehouden
en met elkaar in betekenis verbonden.' - Martin Buber

'Het ego begrijpt niet dat de enige gelegenheid om vrede te hebben NU is. Eigenlijk wil het ego ook niet dat je dit ontdekt. Vrede is immers het einde van het ego.' - Eckhart Tolle

'Het idee dat we het leven zouden kunnen beheersen, weerhoudt ons ervan het leven te ervaren als een eindeloze stroom van mogelijkheden. Juist als je de controle loslaat, kan het leven zich in zijn volle omvang tonen.
Juist in de overgave van de vrije wil
ligt ultieme vrijheid.' - Jeff Foster

'We are the ones we have been waiting for.' - Hopi prophecy

'You shall know the truth and the truth shall set you free.' - Jesus (John 8:32)'They must find it difficult... 
Those who have taken authority as the Truth,
rather than Truth as the Authority.' G. Massey 


---- This is It ---- M.J.

'De omschakeling van een psychologie van het gebrek op een psychologie van de overvloed is een van de belangrijkste stappen van de menselijke ontwikkeling. Een psychologie van het gebrek verwekt angst, afgunst, egoïsme... Een psychologie van de overvloed verwekt initiatief, geloof aan het leven, solidariteit.' - Erich Fromm

What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy? - M. Gandhi


There is a vitality, a life force, a quickening that is translated through you into action and because there is only one of you in all time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and will be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is nor how valuable it is nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open. You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep open and aware directly to the urges that motivate you. Keep the channel open. No artist is pleased. There is no satisfaction whatever at any time. There is only a queer, divine dissatisfaction, a blessed unrest that keeps us marching and makes us more alive. - Martha Graham